divadelná hra Zmija

Pripravujeme divadelnú hru Zmija- premiéra 26.12.2015

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková