Andrej Šintaj - Aďo

Rok narodenia:

Pôsobí v súbore od roku 2015

pracuje v oblasti: žiak ZŠ

účinkoval: v rozprávke Horúce srdiečko ako dieťa

                v hre Zmija ako Mišo

                       Cudzinka ako Chlapček

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková