Mateja Ištokovičová- Maťka

roky 2007-2009

Špitál s.r.o., Bosorky, Kamarát

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková