Mirka Bendíková

roky 2005-2007

hry: 610. výročie prvej zmienky o Dovalove, Špitál s.r.o. Bosorky I,II

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková