Peťka Holdová

roky 2012-2015

hry: Trilógia o Partizánskej Ľupči, Hodinár Pierko, Rozmajrín, Verona, Milionár

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková