Povedačky o Partizánskej Ľupči

trilógiu o Partizánskej Ľupči napísal Peter Vítek a NDS Atak 9 sa krátkymi scénkami predstavil na jarmoku v Partizánskej Ľupči 21.9.2013

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková