Ľubica Šintajová- Buba

rok narodenia:
pôsobí v súbore: od roku 2012
pracuje v odbore: študentka

účinkovala v dielach:

- Hodinár Pierko ako šašo

-  AVI ako žiačka

-Ľuba, dievča, víla ( trilógia o Ľupči)

Rozmajrín ako Anička

Neveta pre milionára ako Beuty

Verona ako myšlienka

Horúce srdiečko ako straka

Zmija ako slečinka od rechtorov

Cudzinka ako Juliete