Nina Šintajová

rok narodenia:

pôsobí v súbore:  od roku 2013

Pracuje v oblasti: študentka

účinkovala v divadelných hrách:

trilógia o Ľupči ako Vinco a stráž

Rozmajrín ako  grôfka

Ty budeš moja alebo nevesta pre milionára ako Magy

Verona ako myšlienka

Zmija ako Mara