Náš tím

Ivka Sklenková

rok narodenia:
pôsobí v súbore :od roku 2013
pracuje v oblasti: študentka gymnázia
+

Nina Šintajová

rok narodenia:

pôsobí v súbore:  od roku 2013

Pracuje v oblasti: študentka

+

Jakub Vrbičan

rok narodenia:

Pôsobí v súbore od roku 2015

Pracuje v oblasti: študent

+

Adam Dúbravec

rok narodenia:

pôsobí v súbore od roku 2015

pracuje v oblasti: žiak

+

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková