Dobrodružstvo pri obžinkoch

Predstavenie Dobrodružstvo pri obžinkoch budeme hrať v Kúpeľoch Lúčky v nedeľu 6.2.2011

Všetci ste pozvaní, tešíme sa na Vás!

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková