Rozmajrín

Momentálne nacvičujeme divadelnú hru na motívy Ferka Urbánka Rozmajrín s novým hereckým obsadením. Premiéra je plánovaná na 26.12.2013

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková