ATAK9 s novou premiérou

Mládežnícky divadelný súbor z Dovalova naštudoval novú hru pre deti a predstavil ju v úspešnej premiére 4. 1. 2009 domácemu obecenstvu.

Pozrite si video...

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková