XIX. ples Mesta Liptovský Hrádok

Ani v tomto roku v ponuke kultúrnych podujatí mesta Liptovský Hrádok nechýbal tradičný reprezentačný ples.

Občianske združenie NDS ATAK 9

Dovalovo 413,
Liptovský Hrádok
033 01
+421917/562 411 p.Libuša Števčeková