Dobrodružstvo pri obžinkoch

Predstavenie Dobrodružstvo pri obžinkoch budeme hrať v Kúpeľoch Lúčky v nedeľu 6.2.2011

Všetci ste pozvaní, tešíme sa na Vás!