Referencie

Cudzinka

https://www.youtube.com/watch?v=HL_02RRh6E0&feature=youtu.be
+

Povedačky o Partizánskej Ľupči

trilógiu o Partizánskej Ľupči napísal Peter Vítek a NDS Atak 9 sa krátkymi scénkami predstavil na jarmoku v Partizánskej Ľupči 21.9.2013
+