Ó Mo(o)ney,Mo(o)ney

Posledný krát reprízujeme na Štefana v KD v Dovalove o 16.00 hod.  našu hru Ó,Mooeny,  Mooney, divadelnú inscenáciu o starčekovi, ktorý utiekol zo starobinca.