Rozmajrín

Začali sme nacvičovať ľudovú divadelnú hru na motívy Ferka Urbánka Rozmajrín, premiéru plánujeme  na 26.12.2013