Rozmajrín

Momentálne nacvičujeme divadelnú hru na motívy Ferka Urbánka Rozmajrín s novým hereckým obsadením. Premiéra je plánovaná na 26.12.2013