Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto stránka slúži na informáciu našich priaznivcov o akciách, vystúpeniach a skúškach nášho súboru, záznamy z vystúpení. Chceme Vám tak priblížiť akým spôsobom prebiehe príprava divadelného diela a informáciu o tom kde a kedy nás môžete nájsť na vystúpeniach. Našim cieľom je spríjemniť voľné chvíle ľudom, ktorí majú záujem tráviť nedeľné poobedie kultúrou, a rovnako rozvíjať osobnosti mladých ľudí.V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. N stránke pravidelne aktualizujeme termíny skúšok a vystúpení, aby ste nás v prípade záujmu vedeli navštíviť a podporiť.

Tešíme sa na vašu návštevu!