Lenka Holdová

Pôsobila v súbore v roku 2014-2015

divadelné hry: Nevesta pre milionára

                    Verona