Michaela Madudová

pôsobila v súbore v  roku 2014-2015

 divadelné hry: Verona, Nevesta pre milionára