Mirka Bendíková

roky 2005-2007

hry: 610. výročie prvej zmienky o Dovalove, Špitál s.r.o. Bosorky I,II