Povedačky o Partizánskej Ľupči

trilógiu o Partizánskej Ľupči napísal Peter Vítek a NDS Atak 9 sa krátkymi scénkami predstavil na jarmoku v Partizánskej Ľupči 21.9.2013